(1)
Nguyễn Văn Tân 1,2*; Trần Quỳnh Như; Nguyễn Thị Mộng; Võ Thị Hoa; Đào Duy Lượng; Lê Tuấn Anh; Ngô Thị Kim Trinh. KHẢO SÁT SỰ KHÁC NHAU VỀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH RỬA TAY VÀ ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG COVID-19 TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀ KHÔNG CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ctump 2022, 99-106.