(1)
Võ Hoàng Nghĩa *; Mai Huỳnh Ngọc Tân; Nguyễn Như Nghĩa; Phạm Hữu Lý. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHÁC ĐỒ CORTICOSTEROID ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2022, 82-89.