(1)
Dương Nguyên Xuân Lâm; Nguyễn Đỗ Lâm Điền; Trần Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Thu Hằng. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ MÃ VẠCH ADN CỦA CÂY BÌM BA THÙY (IPOMOEA SP.) HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE). ctump 2022, 15 - 21.