(1)
Lý, H. H. H.; Trần , T. T. H.; Võ, T. B. N. . KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA LÁ VỐI (CLEISTOCALYX OPERCULATUS ROXB.), MYRTACEAE . ctump 2023, 209-216.