(1)
Nguyễn, T. T.; Nguyễn, T. N. V.; Trần , T. T. P.; Huỳnh, V. H. TÌNH HÌNH DUY TRÌ “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” THEO THÔNG TƯ 02 2018 TT-BYT TẠI NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC THUỘC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. ctump 2023, 197-203.