(1)
Trần , N. Ý.; Huỳnh , C. Đ.; Triệu , K. N.; Trần , C. M.; Trần , H. D.; Trịnh , Đ. T.; Võ , T. H.; Mai , V. Đ. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021 – 2022. ctump 2023, 78-84.