(1)
Bùi, C. T.; Hồ, T. T. T.; Huỳnh, T. N. Ánh; Lê, T. T. KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 194-201.