(1)
Nguyễn, T. T.; Đặng, T. H.; Hồ, T. N. S.; Nguyễn, V. T.; Lê, N. Ánh. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 187-193.