(1)
Trần, T. M. N.; Hồ, T. T. T.; Ngô, T. T.; Huỳnh, T. N. Á.; Lê, T. T. KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ANTI THYROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG TRONG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA CÓ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ I-131 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG. ctump 2023, 181-186.