(1)
Hoàng, T. M. H.; Nguyễn, T. Đoan T.; Nguyễn, P. U. N. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 167-173.