(1)
Huỳnh, T. L.; Nguyễn, T. Â. N.; Đinh, T. T. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG. ctump 2023, 138-144.