(1)
Huỳnh, M. Đạo; Nguyễn, T. N. B.; Nguyễn, T. T. L.; Trịnh, T. Q. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 122-130.