(1)
Ngô, T. N.; Nguyễn, T. T.; Lê, T. B. T.; Nguyễn, T. T.; Hoàng, T. H. S. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. ctump 2023, 114-121.