(1)
Dương, T. K. H.; Phạm, T. M. Q.; Ngô, T. H. L. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 48-55.