(1)
Lâm, Đức T.; Phạm, T. K. T.; Quan, K. P.; Võ, T. Ánh T.; Nguyễn, T. H.; Nguyễn, T. T.; Lê, T. G.; Ngô, T. T. H.; Đoàn, T. Điền. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . ctump 2023, 34-40.