(1)
Lê, H. M. C.; Mai, V. H.; Nguyễn, T. D.; Trần, T. H. YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG . ctump 2023, 27-33.