(1)
Nguyễn, T. H.; Nguyễn, V. H. V.; Nguyễn, P. K.; Nguyễn, N. S.; Cao, X. T.; Trần, H. P.; Bùi, V. T.; Trần, M. H.; Lê, P. T.; Trương, T. H. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 14-19.