(1)
Nguyễn, L. Á. H.; Đỗ, N. T. T.; Trần, N. T.; Thạch, M. T. T.; Hà, T. N. U.; Nguyễn, T. H.; Lê, T. H. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 246-252.