(1)
Lê, V. A.; Võ, P. M. T.; Đinh, C. T.; Nguyễn, K. H.; Huỳnh, T. T.; Võ, N. T. Đ.; Lê, T. P.; Đỗ, T. T. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 237-242.