(1)
Trần, V. H.; Võ, Q. H.; Tạ, V. Q.; Võ, N. L. BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump 2023, 177-182.