(1)
Lê, T. T.; Đỗ, V. C.; Trần, V. T. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN. ctump 2023, 154-159.