(1)
Lê, T. T.; Đỗ, V. C.; Trần, V. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH. ctump 2023, 129-133.