(1)
Lê, C. N.; Đinh, V. P.; Trần, T. H. L.; Lương, T. H. T.; Nguyễn, T. T. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 87-94.