(1)
Đào, Q. T.; Nguyễn, V. Đ.; Nguyễn, H. T.; Tô, A. Q.; Nguyễn, V.; Trần, H. Q. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022. ctump 2023, 43-50.