(1)
Phạm, T. V.; Nguyễn, V. Đ.; Phạm, T. T.; Phù, T. N.; Nguyễn, T. X. M.; Nguyễn, T. T. T. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ. ctump 2023, 38-43.