(1)
Lê, T. H.; Phạm, T. T.; Châu, L. T.; Nguyễn, T. T. T.; Nguyễn, T. A.; Khưu, Q. H.; Nguyễn, P. N.; Trần, T. N. N.; Trương, T. N. T. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019. ctump 2023, 22-29.