(1)
Lương , Đ. L.; Nguyễn , M. P.; Lê , T. K. Đ.; Lê , T. T. T.; Hồ , T. T. L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump 2023, 307-314.