(1)
Lý, N. T.; Cao, H. T. N.; Sơn, S.; Trần, C. L.; Thạch, T. Á. P.; Phạm, H. H.; Đỗ, T. D. C.; Nguyễn, T. M. T.; Tăng, H. H.; Liêu, T. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. ctump 2023, 226-232.