(1)
Lâm, T. Đoan; Lê, D. H. D.; Lê, . T. T. X.; Trần, Q. B.; Ngô, V. T. A.; Võ, Q. H. CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . ctump 2023, 76-83.