(1)
Dương, P. T.; Nguyễn, T. H. Y.; Nguyễn, T. B. H.; Quách, L. T. T.; Ngô, G. T.; Trần, N. P.; Cao, T. T. H. KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump 2023, 253-259.