(1)
Võ, N. T. Đ.; Nguyễn, T. T. L.; Thái, H. N. T.; Nguyễn, V. M.; Nguyễn, H. T.; Điều, T. K. KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 286-292.