(1)
Huỳnh, L. T. T.; Phạm, T. P.; Trần, D. H.; Ngô, H. T. GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. ctump 2023, 240-245.