(1)
Hà , T. K.; Nguyễn , D. L.; Nguyễn , H. T.; Lê , T. T. V.; Nguyễn , N. T. P.; Võ , L. T. P.; Chương , C. P.; Nguyễn, Q. H.; Nguyễn , T. T.; Phạm , V. N. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2023, 145-150.