(1)
Phạm , V. Đời; Nguyễn , T. T. T.; Huỳnh , V. B. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẤM DA DERMATOPHYTES BẰNG ITRACONAZOLE UỐNG KẾT HỢP KETOCONAZOLE BÔI TẠI CHỖ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump 2023, 137-144.