(1)
Bạch, T. D.; Trần, T. N.; Nguyễn, T. Đạt; Nguyễn, P. K.; Dương, N. H.; Huỳnh, A. Đào; Nguyễn, P. H.; Tạ, Q. H.; Lê, K. N.; Trần, T. N. L. KHẢO SÁT HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY− TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump 2023, 37-44.