(1)
Trương, Q. P.; Huỳnh, T. H. N.; Nguyễn , T. B. KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. ctump 2023, 7-14.