(1)
Bùi, H. M. Đ.; Lê, H. P.; Bùi, C.; Lê, M. T.; Trần, M. T.; Cao, H. T. TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN. ctump 2023, 9-16.