(1)
Từ , M. X. HỆ VI SINH VÀ MỤN TRỨNG CÁ. ctump 2022, 228-235.