(1)
Nguyễn , T. H.; Trần , V. N.; Trần , H. T.; Lê , Q. T.; Quách , V. T. P.; Lê , T. B.; Ngô , T. T.; Phạm , T. N. Ý.; Phan , T. L.; Nguyễn , T. H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT 12 MẪU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM QUA NGẢ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2022, 73-80.