(1)
Nguyễn, V. K.; Phạm Hồ, Đ. K.; Nguyễn Thị, H. N.; Đặng, V. T.; Trương, H. L.; Dương, T. T.; Nguyễn Thị, H. Y.; Đặng Thị, M. L.; Trương Lê, T. N. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA HỌC SINH LỚP 3, TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ KHÁNH, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 293-300.