(1)
Võ , T. T. H.; Đoàn , T. M. D.; Nguyễn , T. T. L.; Nguyễn , T. T. N.; Nguyễn, N. Q. . KHẢO SÁT CHIẾT XUẤT, BÀO CHẾ VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYOHENOL TRONG CAO KHÔ QUẢ KHỔ QUA (MOMORDICA CHARANTIA L.) . ctump 2023, 78-84.