(1)
Trần , T. H. Y.; Nguyễn , H. H. A.; Huỳnh , Út G.; Lâm , K. H.; Điểu , R.; Phạm , T. T.; Lê , M. H. STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump 2023, 31-37.