(1)
Nguyễn , T. D. T.; Phan , T. T.; Trần , C. L. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022. ctump 2022, 41-48.