(1)
Lê , T. T.; Nguyễn , T. K. Q.; Chu , T. G. T. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. ctump 2023, 8-13.