(1)
Nguyễn, V. C.; Nguyễn, T. N. V. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS). ctump 2022, 118-126.