(1)
Nguyễn, P. V.; Nguyễn, T. V.; Lâm, C. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH DO NẤM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020- 2022. ctump 2022, 75-82.