(1)
Kim, T. H. .; Phạm , T. T. . Tỷ lệ Xơ hóa Gan Và một số yếu tố Liên Quan ở Sĩ Quan Cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân Y 121 năm 2021-2022. ctump 2022, 128-134.