(1)
Trần, T. T. P.; Phạm, T. S.; Lữ, T. P. NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN CẤP PHÁT THUỐC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump 2022, 224-230.