(1)
Trần, M. T.; Nguyễn, V. H.; Phạm, V. N. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỨT HẬU MÔN MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT BÊN CƠ THẮT TRONG KIỂU KÍN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . ctump 2022, 112-118.