(1)
Nguyễn, T. N. D.; Trần , T. K. N.; Trương, N. K.; Lê, N. L. ĐẶC ĐIỂM CÁC BỆNH RĂNG MIỆNG THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump 2022, 21-27.